บริการผู้ขาย

  • ทำการตลาดให้ แบบครบวงจร   ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ลงโฆษณาในสื่อชั้นนำต่างๆ  เช่น หนังสือขายบ้าน ป้ายประกาศหน้าบ้านและบริเวณใกล้เคียง   รวมถึง เว็บไซต์ พร้อม up date ข้อมูลโดยตลอด

  • เพิ่มช่องทางการทำการตลาด แบบ  Search Engine Optimization (SEO) เพื่อทำให้ทรัพย์สินที่ท่านลงโฆษณากับเราติดอันดับต้นๆ ในการค้นหา Google และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

  • เรามีฐานข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อ และมีเครือข่ายตัวแทนในวงการอสังหาริมทรัพย์  เพื่อทำให้การขายเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  • แนะนำพร้อมเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตั้งราคาซื้อขายทรัพย์สิน   และแจ้งความคืบหน้าให้กับทางผู้ขายทราบอย่างต่อเนื่อง

  • เราจะคัดกรองผู้จะซื้อทุกครั้งก่อนเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน  เพื่อให้ผู้ขายได้พบผู้ซื้อที่แท้จริง

  • เป็นตัวกลางในการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายให้เป็นที่เรียบร้อย

  • จัดสินเชื่อ พร้อมให้คำแนะนำสถาบันการเงินต่างๆ  ดูแลเรื่องเอกสาร     กับผู้จะซื้อ    ทำให้ปิดการขายได้อย่างราบรื่น

  • คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์   พร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน  ในการทำนิติกรรม   ณ สำนักงานที่ดิน