บริการผู้ขาย

  1. ทำการตลาดให้ แบบครบวงจร   ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย                                                            
  2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง รวมถึงเวปไซค์อสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้ติดอันดับในการค้นหาทรัพย์ อาทิเช่น   B2Lproperty, DDproperty, Dotproperty, Thaihometown, Pantipmarket, Prakardproperty, Baanfinder,Thaihomelist   และเวปไซค์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอีกมากมาย                                                                                                                   
  3. ป้ายประกาศหน้าบ้านและบริเวณใกล้เคียงของทรัพย์สิน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                                                                                                                 
  4. เรามีฐานข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อ และมีเครือข่ายตัวแทนในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทำให้การขาย      เป็นไปอย่างรวดเร็ว                                                                                                           
  5. แนะนำพร้อมเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตั้งราคาซื้อขายทรัพย์สิน          และแจ้งความคืบหน้าให้กับทางผู้ขายทราบอย่างต่อเนื่อง                                                                   
  6. คัดกรองผู้จะซื้อทุกครั้งก่อนเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน  เพื่อให้ผู้ขายได้พบผู้ซื้อที่แท้จริง                 
  7. เป็นตัวกลางในการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เรียบร้อย                                        
  8. จัดสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงานกับทางธนาคาร ดูแลเรื่องเอกสาร                 ให้กับทางผู้จะซื้อ  ทำให้ปิดการขายได้อย่างราบรื่น                                                                                
  9. คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน  ในการทำนิติกรรม  ณ  สำนักงานที่ดิน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว