หมวดหมู่ : นนทบุรี จำนวน 18 รายการ

 • ขาย บ้านเดี่ยว เดอะ เวอรีเดียน โฮม กาญจนาเษก ปิ่นเกล้า นนทบุรี
  75 ตารางวา กาญจนาภิเษก ปิ่นเกล้า บางใหญ่ นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 8,900,000
 • ขาย ทาวน์เฮ้าส์ บุศรินทร์ บางบัวทอง นนทบุรี
  18 ตารางวา บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,590,000
 • ขาย อาคารพาณิชย์ ริมถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ นนทบุรี
  16 ตารางวา กาญจนาภิเษก บางบัวทอง นนทบุรี 4 ชั้น
  ราคา 7,190,000
 • ขาย บ้านเดี่ยว ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ เฟส 2 นนทบุรี
  60 ตารางวา รัตนาธิเบศร์ เสาธงหิน นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 4,150,000
 • ขาย มัณฑนา วงแหวน ปิ่นเกล้า นนทบุรี
  115 ตารางวา กาญจนาภิเษก บางกรวย นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 7,490,000
 • ขาย บ้านเดี่ยว สิริกานต์ บางใหญ่ นนทบุรี
  74 ตารางวา คลองถนน บางใหญ่ นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 3,590,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษาวิลล์ 11 พระราม 5 นนทบุรี
  18 ตารางวา พระราม 5 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,750,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทองธานี 7 บางบัวทอง นนทบุรี
  35 ตารางวา จันทร์ทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 2,000,000
 • ขายคอนโด ห้องชุด ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
  ตารางวา รัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 23 ชั้น
  ราคา 2,250,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. กานต์มณี บางบัวทอง นนทบุรี
  20 ตารางวา บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,560,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. สินเพชร บางบัวทอง นนทบุรี
  18 ตารางวา วัดจันทร์ทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,250,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษาวิลล์ 11 พระราม 5 นครอินทร์ นนทบุรี
  32 ตารางวา พระราม 5 นครอินทร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 2,500,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. เปี่ยมสุข บางพลู นนทบุรี
  - ตารางวา บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2.5 ชั้น
  ราคา 2,900,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บุศรินทร์ บางบัวทอง นนทบุรี
  18 ตารางวา บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,290,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทอง 4 บ้านกล้วย ไทรน้อย นนทบุรี
  18 ตารางวา บ้านกล้วย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,060,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ พระราม5-นครอินทร์
  16 ตารางวา นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 2,300,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทองธานี พาร์ค วิลล์ 1 บางบัวทอง
  21 ตารางวา บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,450,000
 • ขายที่ดิน ซอยวัดลาดปลาดุก
  120 ตารางวา ลาดกระเฉด บางบัวทอง นนทบุรี - ชั้น
  ราคา 1,440,000