หมวดหมู่ : นนทบุรี จำนวน 12 รายการ

 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทองธานี 7 บางบัวทอง นนทบุรี
  35 ตารางวา จันทร์ทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 3,000,000
 • ขายคอนโด ห้องชุด ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
  ตารางวา รัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 23 ชั้น
  ราคา 2,250,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. ทีแลนด์ ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ นนทบุรี
  24 ตารางวา ราชพฤกษ์ - ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,490,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. กานต์มณี บางบัวทอง นนทบุรี
  20 ตารางวา บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,560,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. สินเพชร บางบัวทอง นนทบุรี
  18 ตารางวา วัดจันทร์ทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,250,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษาวิลล์ 11 พระราม 5 นครอินทร์ นนทบุรี
  32 ตารางวา พระราม 5 นครอินทร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 2,800,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. เปี่ยมสุข บางพลู นนทบุรี
  - ตารางวา บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2.5 ชั้น
  ราคา 2,900,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บุศรินทร์ บางบัวทอง นนทบุรี
  18 ตารางวา บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,290,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทอง 4 บ้านกล้วย ไทรน้อย นนทบุรี
  18 ตารางวา บ้านกล้วย ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,060,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ พระราม5-นครอินทร์
  16 ตารางวา นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 2,300,000
 • ขายทาวน์เฮ้าส์ ม. บัวทองธานี พาร์ค วิลล์ 1 บางบัวทอง
  21 ตารางวา บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น
  ราคา 1,450,000
 • ขายที่ดิน ซอยวัดลาดปลาดุก
  120 ตารางวา ลาดกระเฉด บางบัวทอง นนทบุรี - ชั้น
  ราคา 1,440,000